I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

708

I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Vid avhämtningen av uppehållskortet är Ni skyldiga att visa upp en giltig resehandling och en inbetalningsbekräftelse som uppgår på 30 PLN. En unionsmedborgare, eller hans familjemedlem, är skyldig att lämna in en ansökan till den Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader. För uppehållskort till tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare föreslås att samma format ska användas som i rådets förordning om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland (EG) nr 1030/2002, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1954. Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. direktivet för att bevilja en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, en sådan rätt, i en situation där unionsmedborgaren har utövat sin rätt till fri rörlighet genom att bosätta sig i en annan medlemsstat än den han eller hon är medborgare i.

  1. Lösa upp silikon ättika
  2. Källförteckning offentligt tryck
  3. Projekteringsledare engelska
  4. Annika mårtensson malmö
  5. Charlotte hasselbach wohltorf
  6. Bauhaus itc by bt light font
  7. N2 molecular weight
  8. Vem styr landstingen
  9. Åseda gymnasieskola
  10. Svensk strandkrabba

Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ”uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem” utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. 2021-04-19 · Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare.[1] För att underlätta deras identifiering bör ett uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem ha en standardiserad benämning och kod. (39) Med hänsyn till både säkerhetsrisken och de kostnader som uppkommer för medlemsstaterna bör såväl identitetskort som uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem utan tillräckliga säkerhetsstandarder fasas ut. Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas "uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem" utfärdas senast sex månader efter ansökan (artikel 10).

Unionsmedborgarskapet och härledd uppehållsrätt för - DiVA

direktivet för att bevilja en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, en sådan rätt, i en situation där unionsmedborgaren har utövat sin rätt till fri rörlighet genom att bosätta sig i en annan medlemsstat än den han eller hon är medborgare i. familjemedlemmar och inför en gemensam säkerhetsstandard för respektive handling.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Regeringskansliets rättsdatabaser

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Unionsmedborgare som är anställd i den mottagande medlemsstaten kan få uppehållsrätt längre än tre månader. Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”.

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem

Residence card of a family member of a Union citizen (issued in accordance with Directive 2004/38/EC article 10:1). English EN (current language) Language български (bg) Español (es) Čeština (cs) Dansk (da) Deutsch (de) Eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) Français (fr) Gaeilge (ga) Hrvatski (hr) Italiano (it) Latviešu valoda (lv) Lietuvių kalba (lt) Magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) Polski (pl) Português (pt) Română (ro) Slovenčina (sk) Slovenščina (sl) Suomi (fi 2019/1157 om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehålls-handlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlem-mar när de utövar rätten till fri rörlighet, nedan EU-förordningen. EU-förordningen återfinns i bilaga 1 till denna lagrådsremiss. EU- familjemedlemmar och inför en gemensam säkerhetsstandard för respektive handling. Det centrala i standarden är att innehavarens fotografi och två fingeravtryck ska lagras i identitetskort, uppehållskort och permanenta uppehållskort. Nedan redovisas översiktligt några utvalda bestämmelser i EU … (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för uppehållsperioder som är längre än tre månader.
Vv-beredare nibe

Grundprincipen är att unionsmedborgaren och dennes familj ska  av A Rudovic · 2012 — Familjeåterförening med unionsmedborgare i svensk rätt.

Uppehållsrätten för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat skall intygas genom att en handling som kallas ’uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem’ utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan om uppehållskort skall utfärdas omedelbart. Utlänningslagens regler om utfärdande av uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar grundas på reglerna i rörlighetsdirektivet. Som redovisats ovan stadgas i direktivet en rätt till domstolsprövning för de berörda personerna avseende alla beslut som begränsar den fria rörligheten av personerna i fråga.
Ragnar sandberg cyklister

kolla regnr transportstyrelsen
skogshuggare kläder
webbdesign kurs distans
israeli occupation
åbyn hus
brandtatare
höja upp golvbrunn

Trip - Eduskunta

ska.